La selecció d'un corpus de recerca

Coneixem el món de la selecció d'un corpus de recercaDissabte 4 de juny va tenir lloc l'última sessió del cicle Coneixem el món de d'aquest curs 2021-2022. Aquesta vegada el seminari va versar sobre metodologia de recerca de corpus i va ser a càrrec de la investigadora predoctoral Emma Gallardo Richards, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que duu a terme una tesi sobre l'ensenyament del castellà a la Catalunya del segle XIX a partir d'un corpus de manuals escolars.


Durant la sessió, Gallardo va situar la recerca en el marc teòric de la historiografia lingüística i en va especificar el tipus d'estudis que s'hi inclouen. Seguidament, va presentar qüestions bàsiques de metodologia en recerques d'aquesta mena: des de la formulació d'hipòtesis i objectius fins a l'anàlisi de les dades amb bibliografia complementària. La conferenciant va posar molt èmfasi en l'etapa de la selecció del corpus, que va considerar que és la més important de tota la recerca i en va destacar la importància de concretar uns criteris (amb límits temporals, geogràfics, lingüístics, etc.) que guiïn en la tria de les obres. Per acabar, Gallardo va aplicar el que havia explicat al procés d'elaboració de la seva tesi doctoral, i va exposar algunes qüestions que li havien sorgit durant aquesta etapa d'elaboració del corpus i com les havia solucionat. Es va cloure la sessió amb un torn obert de preguntes.