Jornades d'estudis: Escriptura i traducció 

Jornades d’estudis

Escriptura i traducció al s. XXI: el català i les altres llengües

 

Giornate di Studi

Scrittura e traduzione nel s.XXI: il catalano e le altre lingue

 

(CAT-Unistrasi, Siena, 4-5 març 2024)

 

Programa aquí

 

L’Associació de Joves Investigadors en llengua i literatura catalana (AJILLC) i el Centre d’Estudis Catalans CAT (Università per Stranieri di Siena-l’Institut Ramon Llull) co-organitzen unes Jornades d’estudis dedicades a l’escriptura i la traducció al s. XXI (el català i les altres llengües) i us conviden a respondre a aquesta crida.

 

L’objectiu de les Jornades és analitzar i dialogar sobre la producció escrita més contemporània, abordar-ne les aproximacions específiques de la crítica i la recerca i copsar-ne les principals tendències, així com les dificultats que poden sorgir quan es treballa amb un període tan proper i encara en construcció. En definitiva, pretenem crear un espai de trobada per a crítics i estudiosos de les escriptures des del principi del segon mil·lenni fins l’actualitat.

 

El segon objectiu de la trobada és el d’establir lligams amb estudiants i investigadors/es del camp de la catalanística de fora del domini lingüístic, en aquest cas Itàlia, i de treballar plegats en l’estudi de la llengua i la literatura catalana ‒una tasca compartida amb el Centre d'Estudis Catalans (CAT) de la Università per Stranieri di Siena. Aquest Centre neix a la primavera del 2023, fruit de la col·laboració amb l'Institut Ramon Llull amb l'objectiu de consolidar els estudis catalans a Siena i a Itàlia i de cultivar l'intercanvi cultural entre aquestes dues ribes de la Mediterrània.

 

Les línies temàtiques de les Jornades són:

 

-        La traducció d’obres en català o al català d’autors/es del segle XXI

-        L’estudi crític d’obres en llengua catalana publicades a partir de l’any 2000

-        L’estudi comparatiu entre obres catalanes i italianes modernes

-        L’estudi i la recepció recent de la literatura catalana a Itàlia i viceversa

 

Aquesta crida es dirigeix especialment a joves i novells interessats en els estudis catalans (estudiants de grau i de màster, doctorands/des i postdocs) d’Itàlia, dels Països catalans i d’arreu.

 

Els resums de les comunicacions podran ser escrits en català i italià (de manera excepcional, la comunicació es podrà dur a terme en una altra llengua si el Comitè organitzador ho aprova) amb una extensió màxima de 300 paraules. La data límit per a l’enviament és el 6 de novembre del 2023 a ajillc.activitats@gmail.com; cal trametre el títol de la proposta, un resum o breu descripció del contingut i una breu nota biogràfica del comunicant. La durada prevista de les comunicacions seleccionades és de 20 min.

 

Els comunicants rebran un certificat d’assistència i de participació.

 

Data: 4-5/03/2024.

 

Institució amfitriona:

Università per Stranieri di Siena – Centre CAT d’Estudis Catalans (Unistrasi/Institut Ramon Llull). Piazzale Carlo Rosselli, 27/28 (Siena).

https://www.unistrasi.it/1/728/Centro_Studi_Catalani_CAT.htm

 

Organitza:

Associació de Joves Investigadors en llengua i literatura catalana (AJILLC)

CAT- Centro di Studi Catalani dell’Università per Stranieri di Siena

 

Col·labora:   

Associació Italiana d’Estudis Catalans (AISC)

 

Direcció de les jornades:

Comitè científic: Maria Antón (UPF), Meritxell Matas (UB), Júlia Ojeda (UOC),

Andrea Pereira (UAB), Laura Sellés (UA).


Comitè organitzador: Maria Antón (UPF), Claudia Fantelli (Unistrasi), Martí Freixas

(Unistrasi), Catalina Gabriela Lastun (Unistrasi), Meritxell Matas (UB), Cèlia Nadal

(Unistrasi), Júlia Ojeda (UOC), Andrea Pereira (UAB), Laura Sellés (UA), Irene Sieni

(Unistrasi), Irene Zurrón (Unistrasi).