Congrés III

Programa III CIAJILLC

Després de les edicions a les universitats de València (2017) i Lleida (2018), la celebració del III Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana (III CIAJILLC) serà a Universitat de les Illes Balears (UIB), concretament a la Facultat de Filosofia i Lletres, Edifici Ramon Llull.

Reservau les dates: 2, 3 i 4 d’octubre de 2019. Vos esperam a l’altre costat de la mar!

Contacte: ciajillcuib@gmail.com

–> Com participar en el congrés? Tota la informació a la 1a circular.

Termini de presentació de propostes de comunicació fins a l’1 d’abril.

IMPORTANT!

Per tal de poder participar-hi com a comunicant cal complir en les dates del congrés almenys UN (solament) d’aquests criteris:

  • Estar en possessió d’un grau o una llicenciatura des de no fa més de 10 anys

  • Ser estudiant de doctorat

  • No superar els 5 anys des de la finalització de l’últim postgrau

La investigació no cal que siga en llengua catalana, però sí que ha de tenir a veure amb la llengua, literatura o cultura catalana de manera comparada o transversal.

–> NOU! 13/07/2019

No has estat a temps de presentar una proposta de comunicació per al III CIAJILLC? Vols donar-hi a conèixer el teu TGF? Tens l’oportunitat de participar-hi presentant un pòster! Fins al 15 d’agost pots enviar el teu pòster a ciajillcuib@gmail.com, amb el qual rebràs un certificat de 30 hores de participació. Més informació en aquest enllaç.

2a circular

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

IMPORTANT!

  • La quota d’inscripció per al III CIAJILLC és de 10 € per als assistents i per als qui presenten pòsters, i de 20 € per als comunicants, els quals, segons els estatuts de l’AJILLC, hauran de fer-se socis de l’Associació (15 €). El soci obtindrà el dret de participar als congressos internacionals i el dret de vot a l’Assemblea General. Qui només desitgi col·laborar amb l’associació, també pot fer-se’n padrí, aquesta condició no té dret a vot.

  • El pagament de la inscripció dona dret a assistir a les sessions, a rebre la documentació que s’hi distribuirà i a obtenir un certificat d’assistència.

  • Les inscripcions s’hauran de formalitzar prèvia transferència bancària.

  • Termini de pagament i inscripció per a comunicants: 15 d’agost
    Termini de pagament i inscripció per a assistents: 30 de setembre

Aquí baix podeu consultar el programa del congrés i els cartells del III CIAJILLC:

Programa III CIAJILLC

–>Informació d’ajuts i borses de viatge:

Informeu-vos del programa DRAC per obtenir ajuts a la mobilitat. També les universitats poden oferir borses de viatges i ajuts.